Giới thiệu Phòng tài chính Kế toán

21 tháng 03, 2021

Lãnh đạo Phòng Tài chính kế toán:

+Từ năm 2010 đến nay: Thái Thanh Vũ- Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng

Về nhân sự: tổng số cán bộ viên chức

+ Từ năm 2010 đến  năm 2015: 05 người (Thái Thanh Vũ, Đặng Thị Ngọc Hằng, Vũ Thị Anh Tú, Huỳnh Thị Kim Tiến, Nguyễn Dương Tiểu Vy)

+ Từ năm 2015 đến năm 2021: 04 người (Thái Thanh Vũ, Đặng Thị Ngọc Hằng, Huỳnh Thị Kim Tiến, Nguyễn Dương Tiểu Vy)

+ Từ năm 2021 đến nay: 03 người (Thái Thanh Vũ, Huỳnh Thị Kim Tiến, Nguyễn Dương Tiểu Vy)

Liên hệ Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

529 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3822727 - 3832867

 
Top